En tjeneste utviklet med NAV
For gjeldsrådgivere
Her kan dere som gjeldsrådgivere tegne et abonnement på vår løsning. Denne løsningen er utviklet sammen med dere i NAV gjennom et pilotprosjekt.
Hvis deres NAV kontor allerede har et abonnement hos oss kan du logge inn her. Alle NAV kontor kan også ha en kontorsjef som kan se og justere rådgivere og deres brukere.
Kredittinformasjon er også med her
Du får også din kredittinformasjon her
Kredittsjekken er hentet fra CreditSafe. Denne informasjonen gjør det enklere for bruker å få kontroll på egen økonomi. Kredittinformasjonen blir ikke delt med noen med mindre bruker ønsker det.
I kredittsjekken får bruker en kredittscore, får oversikt over egen inntekt, eiendeler og roller. Bruker får også informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger og lønnstrekk.
Begynnelsen

Hvordan det startet

Fire ulike NAV kontor testet vår løsning i forbindelse med sin økonomiske rådgiving. Totalt bistod de 50 personer i dette prosjektet. NAV kontorene som bidro var NAV Arendal, NAV Nittedal, NAV Midt-Agder og NAV Sandefjord.

Fra start koblet vi til BankID, dette for at både bruker og gjeldsrådgiver kunne identifisere seg sikkert før de fikk tilgang til tjenesten. Det har vært utfordringer med tilknytningen til BankID og bruken av denne, men vi utbedret fortløpende.

Send en mail til post@inkassoregisteret.com for et konkret tilbud.

Budsjett
Prøv våre helt nye funksjoner
Start å betale ned gjelden din
Vi hjelper deg med å sette opp et budsjett og en betalingsplan som du kan presentere for dine kreditorer.

Endelig kan Inkassoregisteret tilby flere verktøy som kan hjelpe bruker å betale ned gjelden sin!

Vår budsjettfunksjon består av 5 steg og vi hjelper dere hvert steg på veien. Først lager dere en familie, dere legger inn inntekter og boligutgifter. Deretter kalkulere vi ut et budsjett til bruker basert på gjeldende satser. Det er mulig å velge mellom SIFO satser og regjeringens livsoppholdssatser.

Nedbetalingsfunksjonen tar utgangspunkt i budsjettet. Denne funksjonen skal hjelpe dere å lage en nedbetalingsplan som kan sendes til kreditorene. Vi hjelper dere med oppsettet og forteller dere hvilken dokumentasjon som må legges ved. Så kan forhandlingene med kreditorene starte.

Betalingsplan

Innsikt

Interessante tall

I forbindelse med pilotprosjektet gjorde vi en undersøkelse som viste hvordan gjeldsrågiverne kartlegger en brukers økonomiske situasjon.

Metoden gjeldsrådgiverne benytter hyppigst for å få oversikt over brukers gjeld er ved å åpne gammel post. 73% svarer at dette er den måten de foretrekker for å få oversikt. Deretter sendes det mail til inkassoselskapene via NAVs egne systemer. Lengre ned på listen kommer å ringe inkassoselskapene og å logge inn på deres «Min Side».

I snitt bruker en gjeldsrådgiver 4,5 uker på å få en komplett oversikt over brukers gjeld. Det gjeldsrådgiverne opplever som mest utfordrende i denne prosessen er om de har fått med alle sakene. Ikke minst om informasjonen er utdatert.

På en skala fra 0-5 hvor 5 er svært viktig, svarer 91% at det hadde vært svært viktig å få en komplett oversikt over inkassosaker og annen gjeld for å kunne jobbe mot en løsning.

82% av gjeldsrådgiverne syntes det er mest utfordrende å få oversikt over skyldners inkassosaker, mens kredittkort og forbrukslån er den gjelden det er enklest å få oversikt over.

Abonnementsplan for gjeldsrådgivere
Send en e-post til post@inkassoregisteret.com for et spesifikt abonnementstilbud for gjeldsrådgivere.
Ta kontakt for en videre prat
Vi vil gjerne høre fra deg