Få kontroll
For frivillige & veldedige organisasjoner
Mange hjelper til

Her i landet har vi mange veldedige organisasjoner som jobber for å hjelpe og støtte mennesker som har det vanskelig. De jobber ofte med viktige saker som fattigdomsbekjempelse, utdanning, helse, miljøvern og nødhjelp.

I Inkassoregisteret har vi fått mange henvendelser fra veldedige organisasjoner som ønsker tilgang til vår portal, dette for å bedre hjelpe personer som har det vanskelig. Vi ønsker å gjøre det vi kan, derfor har vi laget en løsning hvor veldedige organisasjoner kan få tilgang. Dermed kan personene som de bistår, enklere få oversikt over egen økonomi. Det vil være mulig for privatpersoner å gi samtykke til å dele informasjon. Samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

Disse organisasjonene gjør en viktig forskjell i verden ved å hjelpe de som trenger det mest. Det er flott å støtte veldedige organisasjoner hvis man har mulighet!

Ta kontakt hvis dere ønsker et tilbud: kontakt@inkassoregisteret.com

Sammenheng mellom dårlig økonomi og psykisk helse?
En utfordrende økonomi kan ha en betydelig innvirkning på psykisk helse. Når personer opplever økonomiske problemer, kan det føre til stress, angst og depresjon. Usikkerhet rundt økonomien, bekymringer om å betale regninger og mangel på økonomisk stabilitet kan være svært belastende. Det kan også påvirke selvfølelsen og føre til skam eller utilstrekkelighet. I tillegg kan dårlig økonomi begrense tilgangen til helsetjenester og behandling, noe som kan forverre eksisterende psykiske helseproblemer. Det er derfor viktig å ta vare på både økonomisk og psykisk helse, og søke støtte og hjelp når det trengs.

Gjør det enkelt med oss

Tegn et abonnement for å komme i gang.

Vi bryr oss om dataene dine i vår

personvernerklæring