Få kontroll
For Husbanken
Banken som sikrer stabilitet

Husbanken gjør det mulig for personer med ulike utfordringer å komme inn på boligmarkedet.

Vi i Inkassoregisteret har den siste tiden hatt et pilotprosjekt med flere kommuner som tester hvordan det er å benytte Inkassoregisteret i arbeidshverdagen.

I vårt pilotprosjekt har fokuset vært å gi saksbehandleren et verktøy som forenkler deres arbeidshverdag, og at personen de hjelper får oversikt.
Vårt pilotprosjekt
Prøv våre helt nye funksjoner
Startlån fra kommunen
Hva er Husbanken?

Husbanken er en statlig bank hvor kommuner kan låne penger, slik at de kan tilby gunstige lån og tilskudd til innbyggere som trenger hjelp til å kjøpe eller oppgradere boligen sin. Dette gjelder i hovedsak personer med helseutfordringer, personer med vedvarende lav inntekt eller andre utfordringer. Videre jobber Husbanken også med å fremme bærekraftige og universelt utformede boliger, slik at alle kan bo trygt og komfortabelt.

De har også ulike tilskuddsordninger for å støtte oppussing, energieffektivisering og tilpasning av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Så alt i alt, Husbanken spiller en viktig rolle i å bidra til å skape gode og tilgjengelige boliger.

Gjør det enkelt med oss

Tegn et abonnement for å komme i gang.

Vi bryr oss om dataene dine i vår

personvernerklæring