Gjeldene fra 20 jan 22
Generelle vilkår
Ditt personvern er viktig for oss på Inkassoregisteret

Hei!

Vi vil bare fortelle deg at når du besøker og bruker www.inkassoregisteret.com godtar du følgende vilkår:

Nettstedet, samt alt innholdet på nettstedet tilhører fullt og helt Inkassoregisteret AS - registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 926 909 622. Det inkluderer både utvalg av innholdet og hvordan det er organisert på de enkelte og flere sider.

Du kan lagre utdrag fra inkassoregisterets nettsted på datamaskinen og skrive ut kopier av disse, men utelukkende til personlig, ikke-kommersielt bruk.

Du kan bruke og distribuere nødvendige begrensede utdrag fra nettstedet for å legge inn koblinger til sidene våre, eller koblinger fra søketjenester.

All annen bruk, reproduksjon, oversettelse, bearbeiding, organisering, endring, distribusjon og lagring av dette nettstedet, i enhver form og på enhver måte, helt eller delvis, er forbudt uten å ha hentet inn skriftlig tillatelse fra oss i Inkassoregisteret AS på forhånd.

Selv om vi gjør vårt beste for å presentere nøyaktig og oppdatert informasjon til enhver tid, påtar vi oss ikke juridisk ansvar for feil, utelatelser eller villedende formuleringer. Ei heller for konsekvenser av handlinger som utføres som et resultat av innholdet på dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at vi også fraskriver oss alt ansvar og erstatningsansvar knyttet til innhold og personvernpraksis på nettstedene vi oppgir koblinger til.

Endringer i retningslinjene

Ved betydelige endringer i bruksvilkårene for dette nettstedet publiserer vi de aktuelle endringene på denne siden. Vi anbefaler deg å gjennomgå personvernreglene våre regelmessig.

Vilkår for bruk av tjenesten

Denne tjenesten er laget for at du så enkelt som mulig skal kunne få oversikt over din inkassogjeld og hjelp til å håndtere den. Bruk av denne tjenesten innebærer at du gir oss en fullmakt til å innhente dine inkassokrav fra alle landets inkassoaktører og eventuelt også skattemeldinger/selvangiveleser fra Altinn, bank- og forsikringsinformasjon fra din bank og forsikringsselskap, informasjon fra gjeldsregister og annen relevant informasjon som du velger å gi oss tilgang til. Det betyr at vi får tilgang til den samme informasjonen du selv ser dersom du logger deg inn gjennom Altinn, din bank, ditt forsikringsselskap eller ved å henvende deg til inkassoselskap. Det inkluderer blant annet personnummer, bosted, ligningsinformasjon, saldo på konto, rentevilkår, fakturaer, skadehistorikk og annen informasjon om din privatøkonimi, bank- og forsikringsavtaler. Vi lover å bruke tilgangen du gir oss utelukkende til å hente informasjon som gjør at vi kan gi deg en så eksakt økonomioversikt som mulig. Dette vil skje via krypterte kommunikasjonskanaler og vil ikke gjøre noen endringer på dine vegne. Vi vil heller ikke kunne logge inn på et senere tidspunkt, fordi innloggingen du gjør med BankID, BankID på mobil og MinID ikke kan gjenbrukes. Unntaket er i de tilfeller du ber oss overvåke inkassokrav for deg. For å benytte tjenesten kan det hende du må du oppgi telefonnummeret ditt, fødselsdatoen/fødselsnummeret ditt, e-postadressen din, men vi vil ikke kunne se eller få tilgang til passordet ditt.